Путописи


У лепој домовини Лужичких Срба

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Књи­га у ко­јој аутор пре­пли­ће пу­то­пи­сне им­пре­си­је са из­ла­га­њем исто­риј­ских чи­ње­ни­ца о Лу­жич­ким Ср­би­ма и опи­су­је про­шлост ...

Опширније...


Знамења старе Херцеговине

Додати у корпу

Цена: 790 дин.

У збирци путописне прозе Знамења старе Херцеговине Радисав Машић пише о мотивима и легендама херцеговачког краја. Машић оживљава митове везане за стари град Самобор, кулу Краљевића Марка, светињу у Лућу... Поучним ...

Опширније...