Проза


Вукодолске приче

Додати у корпу

Цена: 490 дин.

Аутор за­ни­мљи­ве про­зе Да­ни­ло Ка­пор ну­ди чи­та­о­ци­ма сво­ју но­ву књи­гу Ву­ко­дол­ске при­че у ко­јој, као и у прет­ход­ним, ура­ња у за­ви­чај­не хер­це­го­вач­ке ...

Опширније...


Филип

Додати у корпу

Цена: 580 дин.

Основни ток радње у роману Филип усмеравају догађаји који се, као изломљене слике у огледалу, преламају и укрштају са судбинама појединих јунака.   Две младе жене, у различитим временским ситуацијама, ...

Опширније...


Прекинуте љубави

Додати у корпу

Цена: 620 дин.

Судбине хашког оптуженика, лепе лекарке, припадника тајне обавештајне службе и добре старице чине узбудљиви заплет романа Прекинуте љубави. Морално и друштвено супротстављени, главни ликови препознају и откривају ...

Опширније...


Izaći iz Sarajeva

Додати у корпу

Цена: 620 дин.

Ево још једне потресне и узбудљиве књиге између чијих корица станује тужна гримаса ратног Сарајева. Драматичну фабулу документарне прозе Izaći iz Sarajeva Вере Тутњевић испреда ратна стварност у којој једна усамљена ...

Опширније...


Турски друм

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

Алексићеве приповетке на један изванредно сублимиран и неочекиван начин приближавају читаоцу прошлост Херцеговине, тематски и мотивски разноврсну, слојевиту, богату догађајима, историјским искушењима и неприликама. ...

Опширније...


Шта те боли, Јупитере?

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Роман Шта те боли, Јупитере? извире из самог средишта догађаја у грађанском рату у Босни и Херцеговини (1992–1995). С уверљивом етичком истином ауторка укршта судбине главних јунакиња Марије и Јованке. Једна, после ...

Опширније...