Проза


Приче из Новог Травника

Додати у корпу

Цена: 950 дин.

У пе­ри­о­ду од 1948. до 1953. го­ди­не пре­се­ље­но је из Ср­би­је у за­пад­не ре­пу­бли­ке мно­штво фа­бри­ка и ин­ду­стриј­ских по­го­на. С фа­бри­ка­ма су пре­се­ља­ва­ни ...

Опширније...


Домовина у срцу и друге приче

Додати у корпу

Цена: 730 дин.

Здравко Згоњанин не стреми високим уметничким домашајима у својој прози, већ се ослања на доследност сећања и тачност успомена, казујући своју поруку једноставно, онако како је она проживљена у прошлости. Присећајући ...

Опширније...


Kosmički kentauri

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

Александар Сокнић поново, у свом препознатљивом стилу, доноси прозу особене фантастике. Роман Космички кентаури својеврстан је наставак романа Кад падне магла (романима су заједнички ликови, а повезује их ...

Опширније...


Mokambo

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

„Писац несумњивог дара Мирјана Мариншек Николић пише о времену када смо се преко музике, преко џеза, отварали према свету и ослобађали робовања једној крутој, тоталитарној идеологији. Пише о времену када су у свету ...

Опширније...


Глуха кућа

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

Жарко Марић доноси непосредну, личну и ангажовану исповест учесника у збивањима у Босни и Херцеговини, у којој се смењују војске, власти, вере. Марић најпре слика идиличне тренутке мирног живота у различитости, а затим ...

Опширније...


Ланац око ветроказа

Додати у корпу

Цена: 620 дин.

У свом новом роману, Тања С. Ивановић обликује делове животног мозаика спајајући их у заводљиву и упечатљиву наративну целину. Њене „карике“, у виду кратких записа, чине прави урбани калеидоскоп, преточен у постмодерни ...

Опширније...