Проза


Ima tako ljudi

Додати у корпу

Цена: 980 дин.

Вера Црвенчанин исписује у овом роману аутентичне догађаје из свог живота и живота својих најближих. Посебно место заузима сећање на оца – Јована Црвенчанина, истакнутог ваздухопловног пуковника Војске Краљевине ...

Опширније...


Прсти лудих очију

Додати у корпу

Цена: 950 дин.

Пр­сти лу­дих очи­ју је рат­ни ро­ма­н ко­ји је у све­му ан­ти­рат­ни. Ли­ко­ве у роману Васић ни­је наоружавао мр­жњом. Он их је налазио у вр­тло­гу ра­та где су се затекли и били при­ну­ђе­ни ...

Опширније...


Корона

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

У роману Корона Милић Петровић Рајом прати ратне догађаје који су изазвани муслиманским нападом на српске сватове и убиством младожењиног оца пред Старом српском црквом у Сарајеву 1. марта 1992. године.   Читалац ...

Опширније...


Српска народна Европа – роман о вестима дана

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

Прича брзих питања обликује овај роман а заплет се успоставља према броју српско-светских догађаја. Роман је одмерен према ономе шта друштвена заједница пружа у процесу растакања изворне народне самоспознаје. Али у ...

Опширније...


Браћа Хајдуковићи

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

Главни јунаци у овом роману, као и догађаји о којима аутор приповеда, вуку корене из периода пред велику буну против Турака у Босни и Херцеговини 1875. године. Турски напасници и силеџије насрћу на имање и животе двојице ...

Опширније...


Бекства и трагања

Додати у корпу

Цена: 830 дин.

„Ми­ли­ца Му­ни­жа­ба Пеј­чи­но­вић пи­ше по­лет­но, уз­бу­дљи­во сходно рит­му ур­ба­ног ми­љеа где се од­ви­ја рад­ња ње­них крат­ких и тзв. ми­ни при­ча. Глав­не ју­на­ки­ње ...

Опширније...