Проза


Ланац око ветроказа

Додати у корпу

Цена: 620 дин.

У свом новом роману, Тања С. Ивановић обликује делове животног мозаика спајајући их у заводљиву и упечатљиву наративну целину. Њене „карике“, у виду кратких записа, чине прави урбани калеидоскоп, преточен у постмодерни ...

Опширније...


Ђевич камен

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

„У вр­ту књи­жев­ног ства­ра­ла­штва за­и­скри још је­дан цве­так, пла­нин­ски свеж и ори­ги­на­лан, а под на­сло­вом 'Ђе­вич ка­мен'. Иако пи­сац већ ду­го жи­ви у град­ским ...

Опширније...


Прегршт прича

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

Аутор даје описе горштачких црногорских предела и људи који живе у њима. Записи и трагови братстава и племена, нарочито о Плужинама, Пишчу, Мратињу и Шкрки, као и осталим местима, планинама и долинама, били су изазов за ...

Опширније...


Од Бога се ушур не тражи

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

„Ово је ро­ман о же­ни ко­ја је уби­ла дје­ве­ра! На пр­ви по­глед у пи­та­њу је сва­ко­днев­на би­зар­на при­ча из „цр­не хро­ни­ке“, јед­на од оних ка­кве сре­ће­мо у бу­ле­вар­ској ...

Опширније...


Purgatorium

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Hoc est verum et nihili nisi verum – истина и ништа осим истине у 25 кратких прича, које сагледане заједно у својој универзалној идеји граде необичан роман. Двадесет пет главних јунака који су заборавни, изборани, проћелави, наглуви, ...

Опширније...


Panonska trilogija

Додати у корпу

Цена: 990 дин.

Време и простор у Мирјаниним прозним фрагментима не познају статичност, линеарност, хронологију или затвореност у себе. Они су отворена категорија духа који лута, мисли која се слободно сели и укршта сопствену с туђим ...

Опширније...