Проза


Kosmički kentauri

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

Александар Сокнић поново, у свом препознатљивом стилу, доноси прозу особене фантастике. Роман Космички кентаури својеврстан је наставак романа Кад падне магла (романима су заједнички ликови, а повезује их ...

Опширније...


Mokambo

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

„Писац несумњивог дара Мирјана Мариншек Николић пише о времену када смо се преко музике, преко џеза, отварали према свету и ослобађали робовања једној крутој, тоталитарној идеологији. Пише о времену када су у свету ...

Опширније...


Глуха кућа

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

Жарко Марић доноси непосредну, личну и ангажовану исповест учесника у збивањима у Босни и Херцеговини, у којој се смењују војске, власти, вере. Марић најпре слика идиличне тренутке мирног живота у различитости, а затим ...

Опширније...


Ланац око ветроказа

Додати у корпу

Цена: 620 дин.

У свом новом роману, Тања С. Ивановић обликује делове животног мозаика спајајући их у заводљиву и упечатљиву наративну целину. Њене „карике“, у виду кратких записа, чине прави урбани калеидоскоп, преточен у постмодерни ...

Опширније...


Ђевич камен

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

„У вр­ту књи­жев­ног ства­ра­ла­штва за­и­скри још је­дан цве­так, пла­нин­ски свеж и ори­ги­на­лан, а под на­сло­вом 'Ђе­вич ка­мен'. Иако пи­сац већ ду­го жи­ви у град­ским ...

Опширније...


Прегршт прича

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

Аутор даје описе горштачких црногорских предела и људи који живе у њима. Записи и трагови братстава и племена, нарочито о Плужинама, Пишчу, Мратињу и Шкрки, као и осталим местима, планинама и долинама, били су изазов за ...

Опширније...