Проза


Прсти лудих очију

Додати у корпу

Цена: 950 дин.

Пр­сти лу­дих очи­ју је рат­ни ро­ма­н ко­ји је у све­му ан­ти­рат­ни. Ли­ко­ве у роману Васић ни­је наоружавао мр­жњом. Он их је налазио у вр­тло­гу ра­та где су се затекли и били при­ну­ђе­ни ...

Опширније...


Корона

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

У роману Корона Милић Петровић Рајом прати ратне догађаје који су изазвани муслиманским нападом на српске сватове и убиством младожењиног оца пред Старом српском црквом у Сарајеву 1. марта 1992. године.   Читалац ...

Опширније...


Српска народна Европа – роман о вестима дана

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

Прича брзих питања обликује овај роман а заплет се успоставља према броју српско-светских догађаја. Роман је одмерен према ономе шта друштвена заједница пружа у процесу растакања изворне народне самоспознаје. Али у ...

Опширније...


Браћа Хајдуковићи

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

Главни јунаци у овом роману, као и догађаји о којима аутор приповеда, вуку корене из периода пред велику буну против Турака у Босни и Херцеговини 1875. године. Турски напасници и силеџије насрћу на имање и животе двојице ...

Опширније...


Бекства и трагања

Додати у корпу

Цена: 830 дин.

„Ми­ли­ца Му­ни­жа­ба Пеј­чи­но­вић пи­ше по­лет­но, уз­бу­дљи­во сходно рит­му ур­ба­ног ми­љеа где се од­ви­ја рад­ња ње­них крат­ких и тзв. ми­ни при­ча. Глав­не ју­на­ки­ње ...

Опширније...


Хроника једне породице из Вукодола

Додати у корпу

Цена: 690 дин.

Кроз фак­то­гра­фи­ју и усме­ну пре­да­ју аутор пра­ти сво­је претке кроз ве­ко­ве, по­себ­но од 1690. го­ди­не, од Ве­ли­ке се­о­бе под Чар­но­је­ви­ћем, ка­да су пред тур­ским ...

Опширније...