Проза


Бекства и трагања

Додати у корпу

Цена: 830 дин.

„Ми­ли­ца Му­ни­жа­ба Пеј­чи­но­вић пи­ше по­лет­но, уз­бу­дљи­во сходно рит­му ур­ба­ног ми­љеа где се од­ви­ја рад­ња ње­них крат­ких и тзв. ми­ни при­ча. Глав­не ју­на­ки­ње ...

Опширније...


Хроника једне породице из Вукодола

Додати у корпу

Цена: 690 дин.

Кроз фак­то­гра­фи­ју и усме­ну пре­да­ју аутор пра­ти сво­је претке кроз ве­ко­ве, по­себ­но од 1690. го­ди­не, од Ве­ли­ке се­о­бе под Чар­но­је­ви­ћем, ка­да су пред тур­ским ...

Опширније...


Папирна марамица

Додати у корпу

Цена: 750 дин.

Занимљиви догађаји, животи људи и људске судбине, Херцеговина које има и које више нема, све је то стало у приповедачки оквир Папирне марамице. И све је испричано лагано и једноставно, а истовремено занимљиво, при ...

Опширније...


Смрт, буђење

Додати у корпу

Цена: 890 дин.

Роман Смрт, буђење приповеда о двојици браће близанаца, пореклом са Пештери, који успевају да се школовањем уздигну до високих звања. Терет истоветности наметао им је дилеме које су они с муком превладали, балансирајући ...

Опширније...


Linije sreće

Додати у корпу

Цена: 680 дин.

Као већина младих људи у Југославији седамдесетих година прошлог века, Неира и Милош мисле да њено муслиманско и његово српско порекло не могу бити пресудни за опстанак њихове љубавне везе. Пресељење из Сарајева у Мостар ...

Опширније...


Десио се живот

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

Радња романа Десио се живот одвија се у два наративна плана и четири временска тока: у садашњем и прошлом времену првог лица приповедача и трећег лица главне јунакиње. Док садашњи временски ток тече врло споро у ...

Опширније...