Проза


Кад падне магла

Додати у корпу

Цена: 660 дин.

Кад падне магла је роман о љубави и страсти, о односу између жене и мушкарца, оца и сина, млађе и старије генерације.   Реч је о писцу Вукашину Алексићу, његовом сину Зорану и девојкама Соњи и Лидији, о ...

Опширније...


Књига мудрости и глупости

Додати у корпу

Цена: 840 дин.

Симо Пургић је сабрао народне пословице и афоризме, мудре изреке великих умова, глупости које су изрекле или починиле познате личности, и кратке поучне приче.   У свом предговору, аутор је записао следеће:   „Што ...

Опширније...


Игром до смисла

Додати у корпу

Цена: 660 дин.

Радојка Милошевић у својој новој прозној збирци бележи запажања о животу, људима, различитим појавама и околностима. Њена реч је некад блага и мека, а некад убојита и иронична. Радмила је међу корице ове књиге сабрала ...

Опширније...


Губер кућу гради

Додати у корпу

Цена: 550 дин.

„Да­ни­ло Ка­пор пре­о­бли­ку­је усме­ну ко­лек­тив­ну при­чу у пи­са­ни књи­же­ви текст, у чи­јем је сре­ди­шту, као и у прет­ход­ним књи­га­ма, ми­кро-то­по­ним Ву­ко­до, ...

Опширније...


Прст попријеко од срца

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Занимљив и узбудљив роман о двојици херцеговачких сељака у позним годинама. Животно упућени један на другога, као комшије и вршњаци, Лазар и Мурат би живели у слози да није прошлости која их оптерећује и будућности које ...

Опширније...


А возови су пролазили, давно...

Додати у корпу

Цена: 850 дин.

Нај­но­ви­јом књи­гом с на­сло­вом А во­зо­ви су про­ла­зи­ли, дав­но..., Гор­да­на Вла­хо­вић, им­пре­сив­ном на­ра­ци­јом ар­ти­ку­ли­ше тра­га­ње за иден­ти­те­том ...

Опширније...