Проза


Да се прича и памти

Додати у корпу

Цена: 870 дин.

Во­ђен уну­тра­шњим им­пул­сом и ен­ту­зи­ја­змом, Но­вић нас сво­јом хро­ни­ком про­во­ди кроз ла­ви­рин­те ми­ну­лих де­це­ни­ја 20. ве­ка, ко­ји је за срп­ски на­род био ...

Опширније...


Љубав у малом граду

Додати у корпу

Цена: 960 дин.

У роману Љубав у малом граду Љиљана Рашевић Видојевић пише о времену данашњем, о животу људи у једном нашем граду у којем, после ратне несреће, локални моћници хране своју похлепу туђом муком, уништавају фабрике ...

Опширније...


Догађај код „Српске круне“

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Роман  Догађај код „Српске круне” Иванке Косанић, отвара вечиту дилему о односу стварности и уметности, живота и књиге. Може ли писац да у исти мах искаже чињенице нечијег живота и њихов пуни смисао?   У ...

Опширније...


Ђурђевданско јагње – приче о мојим Циганима

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

Аутор говори о својом одрастању у центру Београда и дружењу са својим црнпурастим другарима, који ће за њега заувек остати „Моји Цигани“. Ово су приче о њима.   ...

Опширније...


Родослов здувача

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

„Тај­не чо­ве­ко­ве при­ро­де – ду­ше и би­ћа, са ду­би­на­ма ње­го­ве пси­хе и ди­мен­зи­ја­ма до­бра и зла – по­тра­жио је Слав­ко Јек­нић у тај­на­ма при­ро­де, ...

Опширније...


Приче из Новог Травника

Додати у корпу

Цена: 950 дин.

У пе­ри­о­ду од 1948. до 1953. го­ди­не пре­се­ље­но је из Ср­би­је у за­пад­не ре­пу­бли­ке мно­штво фа­бри­ка и ин­ду­стриј­ских по­го­на. С фа­бри­ка­ма су пре­се­ља­ва­ни ...

Опширније...