Срби у Мостару; расправе и огледи

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

Приредио: Боривоје Пиштало   Књига садржи десет научних расправа и огледа из историје и културе града Мостара. Аутори текстова су угледни српски академици и историчари попут Предрага Палавестре, Синише ...

Опширније...


Сербская православная церковь в Дубровнике

Add to cart

Price: 820 дин.

издание на сербском и русском языках   Перевод с сербского язьιка: Нина Л. Радусинович   Это произведение является монографией о сербской православной церкви ...

Read more...


Српска православна црква у Дубровнику

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

Монографија о српској православној цр­кви у Ду­бров­ни­ку и о ње­ним кул­тур­ним и на­ци­о­нал­ним зна­че­њи­ма. У тек­сту је из­ло­жен исто­ри­јат по­ди­за­ња Саборног храма Св. ...

Опширније...


Епископија захумско-херцеговачка

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

Приредио: Стево Ћосовић   Епископија захумско-херцеговачка садржи одабране текстове о историји Епископије захумско-херцеговачке и њеној улози у стварању и одржавању ...

Опширније...


Захумско-херцеговачка епископија и митрополија; од оснивања до краја XIX века

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

Књига доноси исцрпан историјски преглед живота и рада Захумско-херцеговачке епископије од њеног оснивања 1219. до краја 19. века. У духу најбољих традиција српске историографије, аутор је у књизи објединио и систематизовао ...

Опширније...


Знамените жене и владарке српске

Додати у корпу

Цена: 690 дин.

Исто­ри­чар Ми­лен­ко М. Ву­ки­ће­вић (1867–1935) до­но­си у овој књи­зи жи­во­то­пи­се зна­ме­ни­тих срп­ских вла­дар­ки из сред­њег ве­ка. Ву­ки­ће­ви­ће­ви тек­сто­ви ...

Опширније...