Проза позног Капора (2000–2010)

Додати у корпу

Цена: 1400 дин.

Проза позног Капора, баш као и Стојановићева претходна књига (Момо Капор – од џинс-прозе до прозе у маскирној униформи), имају монографски аспект и вредност. Стојановић је био у прилици да лична, животна и ...

Опширније...


Сабрана дјела Пера Слијепчевића

Додати у корпу

Цена: 15.000 (комплет 1-10) дин.

  Заједничко издање са Академијом наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука   Уредили Радован Вучковић и Стево ...

Опширније...


Књижевно дело Милоша Црњанског

Додати у корпу

Цена: 1100 дин.

„Ми­лош Цр­њан­ски глав­на је лич­ност срп­ске аван­гард­не књи­жев­но­сти. Јав­но­сти се нај­пре пред­ста­вио драм­ском игром Ма­ска, а по­том је об­ја­вљи­вао кри­ти­ке, ...

Опширније...


Ликови жена у Андрићевом делу

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

У књизи Ликови жена у Андрићевом делу професор Вучковић, кроз суптилну књижевну анализу, посматра и објашњава импресивну галерију женских ликова у романима и приповеткама Иве Андрића.   Вучковић запажа ...

Опширније...


Проблеми, писци, дела VII

Додати у корпу

Цена: 1550 дин.

Под истим насловом – Проблеми, писци, дела, академик др Радован Вучковић објавио је у Сарајеву пет књига (1974, 1976, 1979, 1981, 1988). У првом делу тих студија заступљени су текстови општег карактера, у другом радови о писцима ...

Опширније...


Проблеми, писци, дела VI

Додати у корпу

Цена: 1550 дин.

Заједничко издање са Матичном библиотеком Источно Сарајево   Под истим насловом – Проблеми, писци, дела, академик др Радован Вучковић објавио је у Сарајеву пет ...

Опширније...