Српске народне приче о животињама

Додати у корпу

Цена: 680 дин.

приредила Татјана Ћосовић   „До­ти­ца­ји с бо­га­тим и мно­го­стру­ким ми­то­ло­шким све­том сва­ка­ко се очи­ту­ју у на­род­ним при­ча­ма ...

Опширније...


Шаљиве народне приче

Додати у корпу

Цена: 780 дин.

приредио: Стево Ћосовић     Шаљива народна прича означава најчешће краћу прозну форму која садржи комичне радње и ситуације представљене у различитим видовима – ...

Опширније...


Шаљиве народне песме

Додати у корпу

Цена: 580 дин.

приредио: Драгољуб Јекнић   Књига садржи избор најзанимљивијих шаљивих, претежно лирских народних песама. Приређивач је одабрао оне шаљиве песме које садрже елементе универзалности и које се намећу својом ...

Опширније...


Serbian Royal and Imperial Dynasty Nemanjić

Add to cart

Price: 1100 дин.

This short guide to the most glorious period of the Serbian medieval state – the rule of the Nemanjić dynasty (1168–1371), contains an outline of historical and cultural circumstances in the medieval  Serbia. The Nemanjić rulers made Serbia an independent kingdom and empire, established the autocephalous Serbian church, wrote the first literary works, were the first legislators ...

Read more...


Славно доба Херцеговине; Спомен-књига о Херцеговачком устанку 1875–1878.

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

Приредио: Стево Ћосовић   Херцеговачки устанак 1875. био је догађај од великог политичког значаја у Европи тог времена. Устанак се, одмах по избијању, нашао у сфери интереса ...

Опширније...


Knjiga o Mostaru

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

Приредио: Боривоје Пиштало   Knjiga o Mostaru представља збор­ник пу­бли­ци­стич­ких, про­зних, по­ет­ских, исто­риј­ских, до­ку­мен­тар­них и ли­ков­них при­ло­га о гра­ду ...

Опширније...