На бесмртној вертикали српске ратне прошлости I–II

Додати у корпу

Цена: 3800 дин.

Двотомна књига др Сава Скока На бе­смрт­ној вер­ти­ка­ли срп­ске рат­не пр­о­шло­сти са­др­жи рас­пра­ве и сту­ди­је из војничке исто­ри­је српског народа у XIX и XX ве­ку.   У ...

Опширније...


Антифашистичка невесињска пушка; Први оружани устанак против фашизма у поробљеној Европи

Додати у корпу

Цена: 1300 дин.

заједничко издање са Скупштином општине Невесиње   Јун­ски уста­нак у гор­њој Хер­це­го­ви­ни 1941. го­ди­не био је вар­ни­ца из ко­је се раз­бук­тао ...

Опширније...


Козара, споменик нашег памћења

Додати у корпу

Цена: 700 дин.

заједничко издање са Представништвом Републике Српске у Србији   Књига је објављена поводом 70-годишњице Битке на Козари у Другом светском рату. Битка на Козари упамћена ...

Опширније...


Сребреница, геноцид над истином

Додати у корпу

Цена: 940 дин.

Пукoвник Шкрбић је на основу обимне документације из расположивих, несрпских аутентичних извора, извршио поређења броја регистрованих живих избеглица из Сребренице са бројем становника који су се у њој затекли непосредно ...

Опширније...


У хоризонту филозофске историје

Додати у корпу

Цена: 1300 дин.

Тематски круг књиге У хоризонту филозофске историје Риста Тубића обухвата есенцијалне проблеме историје као реалног збивања и као науке. Аутор, најпре, увиђа да се једно друштво никад боље не разоткрива неголи ...

Опширније...


На обалама историје савременог света

Додати у корпу

Цена: 1250 дин.

Kњи­гу чини избор чла­на­ка и есе­ја ко­је је аутор објављивао то­ком по­след­њих де­се­так го­ди­на. Тубић пише о схватању историје Ерика Хобсбаума, о Времену власти Добрице Ћосића, поетици ...

Опширније...