Поезија


Непознати гост

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Свет који нам дочарава Александар Милошевић је и суров и леп, свет сиромаштва и обиља, охолости и благородности. Он узноси ону његову људскију димензију, жели да га учини подношљивијим и бољим, и као лекар и као песник. ...

Опширније...


Сунчани поздрав

Додати у корпу

Цена: 390 дин.

Здравко Згоњанин ствара атмосферу коју осећамо свим чулима. Из готово сваког његовог стиха избија мирис завичаја, ширина песничког духа и дубина лирске осећајности. Четири циклуса песама – Живот у вријеме уткан, ...

Опширније...


Коштана врпца

Додати у корпу

Цена: 400 дин.

Поезија Милене Милијане Ћосовић указује на изузетну песничку ерудицију и зрелост. Млада песникиња ствара сложене, упечатљиве поетске слике које се дубином поруке намећу као самосвојан и аутентичан књижевни израз.   ...

Опширније...


Накострешене љубави; баладичне поеме

Додати у корпу

Цена: 400 дин.

Девет поема Радомира Барјактаревића представљају дубоко хуман документ истинског песничког надахнућа. Инспирисан симболиком Његошевог дела, прожет трагичним ратним искуством и на сталном трагу узвишеније, племенитије ...

Опширније...


Златно доба Срема

Додати у корпу

Цена: 400 дин.

Једноставни стихови Радивоја Прокопљевића, у оквирима традиционалне метрике, обогаћени су специфичном локалном лексиком и добро познатим сремачким песничким мотивима (лепота пејзажа, чедна и грешна љубав, рађање и ...

Опширније...


Прави Сремац има три шешира

Додати у корпу

Цена: 400 дин.

Песник и сањар Радивој Прокопљевић Прока у књизи Прави Сремац има три шешира стихом казује препознатљиве знакове своје младости. Прока пева о лепоти свог завичаја, животу Сремаца, обичајима и традицији. Иако промишља ...

Опширније...