Поезија


Аргелуша

Додати у корпу

Цена: 310 дин.

Ар­ге­лу­ша ни­је из­ми­шље­на реч, са­мо ма­ло ко је за њу чуо. А пи­сац је ова­ко об­ја­шња­ва: „За ер­ге­лу ко­ња ста­ри Срем­ци ка­жу ар­ге­ла. По­што је по­ме­ну­то ис­пи­ја­ње ...

Опширније...


Изабране и нове пјесме

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

Књига садржи избор из целокупног песничког дела Мирослава Краљачића (1945–2007), у избору др Мића Цвијетића. Краљачићево песништво обележава трагање за универзалном хармонијом у свету, ...

Опширније...


Пјесме из 1901.

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

Прва, у јавности мање позната, збирка Дучићевих песама доживела је друго издање после више од једног века.  Према речима академика Радована Вучковића, писца поговора, укључивањем прве Дучићеве збирке у студиозне анализе ...

Опширније...


Сабране пјесме

Додати у корпу

Цена: 600 дин.

После читавог једног века, песнички опус Јакова Шантића се поново представља нашој књижевној јавности. Неоправдано заборављеном, Јакову Шантићу припада доста значајније место, не само у оквиру мостарског књижевног ...

Опширније...


Жар на длану

Додати у корпу

Цена: 390 дин.

Поезија Милована Крунића представља инспиративно и јединствено сведочење о песниковој родној Херцеговини. Са својом великом песничком темом Крунић води дијалог у коме се историја и садашње време преплићу са личним ...

Опширније...


Лепршање ледених цветова

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Из плодоносног животног и песничког искуства, Александар Милошевић издваја и на лирски начин преводи велике песничке теме у којима се субјективне рефлексије о животу преплићу с љубавним мотивима, универзалним истинама, ...

Опширније...