Поезија


Испирање злата

Додати у корпу

Цена: 470 дин.

„Основни мотив и главни јунак песничког казивања стихозбирке Испирање злата јесте лирски субјект отелотворен у речни вал знаних и безимених вода, који тражи, слика, ваја, гради, ствара, посматра и/или креира фактографске ...

Опширније...


Песме и пјесме

Додати у корпу

Цена: 320 дин.

Песничка збирка Бошка Ломовића Песме и пјесме садржи љубавне, боемске, рефлексивне и сатиричне песме. Међу 40 наслова, формом и садржајем издваја се циклус „Тринаест десетерачких руковети“, у коме песник транспонује ...

Опширније...


Са Флором на ти

Додати у корпу

Цена: 320 дин.

Песничка збирка Са Флором на ти представља својеврстан лирски хербаријум, који нам дочарава природне лепоте и визуелно-чулне сензације: боје, мирисе и звуке песникиног родног краја. У тим сликама се назиру успомене ...

Опширније...


Пивска сновиђења

Додати у корпу

Цена: 370 дин.

Аутор из свога угла и живог сећања у краткој лирској форми преноси оно што је доживео, слике планина, катуна, села и заселака, кратке повести о занимљивим људима и догађајима. Најчешће по матрици народног лирског певача, ...

Опширније...


Одсјај душе

Додати у корпу

Цена: 360 дин.

Књи­га пе­са­ма Од­сјај ду­ше Бо­жи­да­ра Ста­на­ра представља би­о­граф­ску пе­снич­ку хро­но­ло­ги­ју про­жи­вље­ног уметниковог су­о­че­ња са све­том. Сим­бо­ли­ка ...

Опширније...


Снови и мостови, I-III

Додати у корпу

Цена: 890 дин.

У првом делу двотомне песничке збирке „Снови и мостови“, песник открива једну немирну душу која зна да воли, пати и да љубав спознаје као највеће богатство које човека освешћује и трасира путеве среће. Песник упоређује ...

Опширније...