Поезија


Цвијета

Додати у корпу

Цена: 540 дин.

Цвијета Главан из Поповог поља је имала седморицу синова и једну кћер. Усташе су 1941. године тројицу њених синова и мужа бацилу у јаму Ржани до, а касније убили и кћер. Она је, тешко рањена, успела да на време упозори становнике ...

Опширније...


Не знам, још увек

Додати у корпу

Цена: 480 дин.

Маниром искусног песника, млада песникиња Данка Ђукановић пева о ономе што види, сусреће, осећа и доживљава. Чини то вешто, језички и стилски истанчано. У њеној песничкој слици нема ничег сувишног, све је пажљиво одмерено ...

Опширније...


Одлазак

Додати у корпу

Цена: 760 дин.

У својој новој књизи, Драгољуб Јекнић се, метафизички и реалистички, обрачунава, рекло би се сам са собом, што је увек када је поезија у питању неизбежно. Јекнић се обрачунава са својим духовним ја, али то његово духовно ...

Опширније...


Везмарово сећање

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Главни јунак једног од три циклуса песничке збирке Везмарово сећање је Мићо Везмар, који је преживео стравичан злочин у месту Шушњар у Другом светском рату.   Шушњар је треће по величини стратиште ...

Опширније...


Проповед

Додати у корпу

Цена: 300 дин.

Ка­да се пе­сник опре­де­ли за ова­ко екс­пли­ци­тан на­зив збир­ке, Про­по­вед, не­сум­њи­во је да у пр­ви план из­вла­чи мо­рал­ни сми­сао сво­га сло­ва, ве­ру у пре­о­бра­жа­ва­ју­ћу ...

Опширније...


Луча микрокозма

Додати у корпу

Цена: 1100 дин.

Ново, репрезентативно издање Његошеве Луче микрокозма садржи текст Луче и три есеја Пера Слијепчевића у ко­ји­ма је Ње­го­шев спев об­ја­шњен целовито и с јасним становиштем да је Лу­ча ве­ли­ко ...

Опширније...