Осврт на књигу „А возови су пролазили, давно...“, Гордане Влаховић, „Књижевне новине“, јануар–фебруар 2013.