„Привредни преглед“ о промоцији збирке поезије Богољуба Делића „Мирис зрелог жита“