O књизи „Јунаци из устаничке епопеје Филипа Вишњића“, „Вечерње новости“, 29. 12. 2020.

Осврт на књигу Јунаци из устаничке епопеје Филипа Вишњића, објављен у „Вечерњим новостима“, 29. 12. 2020.