Осврт на књигу „Расипна земља штедљивог народа“, „Политика“

Осврт на књигу „Расипна земља штедљивог народа“, објављен у „Политици“, 3. 5. 2019.