Осврт на књигу „Тражим реч“ Зорана Хр. Радисављевића, „Политика“

Осврт на књигу ТРАЖИМ РЕЧ Зорана Хр. Радисављевића, објављен у дневним новинама „Политика“, 29. 4. 2019.