Осврт на песничку збирку „Овим речима“ Ранка Чолаковића

Осврт на песничку збирку ОВИМ РЕЧИМА Ранка Чолаковића објављен у недељнику Печат, 23. 11. 2018.