Наука


Турцизми у пивском говору

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

Ослањајући се на релевантну лексикографску грађу али и сопствену укорењеност у језичку средину пивског краја, Радомир Бајо Јојић доноси речник турцизама који су у употреби у Пиви на северу Црне Горе. Речник садржи исцрпан ...

Опширније...


У хоризонту филозофске историје

Додати у корпу

Цена: 1300 дин.

Тематски круг књиге У хоризонту филозофске историје Риста Тубића обухвата есенцијалне проблеме историје као реалног збивања и као науке. Аутор, најпре, увиђа да се једно друштво никад боље не разоткрива неголи ...

Опширније...


Studije o Blohu, Adornu i Markuzeu

Додати у корпу

Цена: 3000 дин.

Аутор разматра филозофију Ернста Блоха, Теодора Адорна и Херберта Маркузеа кроз аспекте праваца који су утицали на појаву њихових филозофских система и поређење са другим релевантним дискурсима, уз анализу важећих ...

Опширније...


Kreditne rejting agencije na finansijskom tržištu

Додати у корпу

Цена: 980 дин.

Кредитне рејтинг агенције додељују рејтинг оцене ентитетима са циљем да учеснике на финансијском тржишту, инвеститоре и кориснике средстава, информишу о потенцијалним ризицима и могућностима. Развојем финансијских ...

Опширније...


Studies on English and Serbian Language

Додати у корпу

Цена: 1400 дин.

Рукопис др Горданe Димковић Телебаковић Studies on English and Serbian Language садржи сабране радове на енглеском и српском језику. Aуторка је радове поделила у осам целина: 1) опште теме из семантике, 2) граматичност, ...

Опширније...


Ограничење и искључење уговорне одговорности

Додати у корпу

Цена: 1.200 дин.

Др То­ми­слав Да­ни­ло­вић је у своје две књи­ге („Уговорна казна у праву, теорији и пракси“ и „Ограничење и искључење уговорне одговорности“) из­ло­жио ана­ли­зу про­пи­са, ...

Опширније...