Наука


Уговорна казна у праву, пракси и теорији

Додати у корпу

Цена: 1.200 дин.

Др То­ми­слав Да­ни­ло­вић је у своје две књи­ге („Уговорна казна у праву, теорији и пракси“ и „Ограничење и искључење уговорне одговорности“) из­ло­жио ана­ли­зу про­пи­са, суд­ске прак­се ...

Опширније...


Komparativna pedagogija; teorija, sistemi, reforme

Додати у корпу

Цена: 1280 дин.

Студија Komparativna pedagogija – teorija, sistemi, reforme настала у оквиру истраживачког пројекта Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, плод је настојања аутора да у што сажетијем облику представи ...

Опширније...


Сребреница, геноцид над истином

Додати у корпу

Цена: 940 дин.

Пукoвник Шкрбић је на основу обимне документације из расположивих, несрпских аутентичних извора, извршио поређења броја регистрованих живих избеглица из Сребренице са бројем становника који су се у њој затекли непосредно ...

Опширније...


Ekonomska stvarnost Meksika

Додати у корпу

Цена: 640 дин.

Научна студија „Економска стварност Мексика” представља анализу економских, историјских и социјалних прилика у Сједињеним Мексичким Државама, од Рата за независност и Мексичке револуције до данас. Ауторка пажљиво ...

Опширније...


Uvod u andragogiju

Додати у корпу

Цена: 780 дин.

аутори: др Радивоје Кулић и др Миомир Деспотовић   Увод у андрагогију је, пре свега, намењен студентима учитељских факултета и по својој структури и обиму  прилагођен је плану и програму предмета ...

Опширније...


Narodna poezija revolucionarnih epoha kao književni fenomen

Додати у корпу

Цена: 900 дин.

Докторска дисертација проф. Миливоја Родића Narodna poezija revolucionarnih epoha kao književni fenomen садржи свеобухватан приказ доступних извора, архивске грађе и бројних радова о устанку и револуцији, најпре као о друштвено-политичком ...

Опширније...