Монографијe


Život i poezija Mubere Pašić

Додати у корпу

Цена: 690 дин.

Монографија о животном путу и песничком делу сарајевске песникиње Мубере Пашић (1945–2007). Поезија Мубере Пашић је „дуготрајни позив злогукој и глухој неразумности свијета да се уразуми, да се освијести и хармонизира ...

Опширније...


На трагу манастира Детлак

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Пр­ве на­зна­ке о мо­гу­ћем по­сто­ја­њу ма­на­сти­ра у Де­тла­ку из­ме­ђу Дер­вен­те и Пр­ња­во­ра у се­вер­ној Бо­сни сре­ћу се у јед­ној сту­ди­ји Ила­ри­о­на Ру­вар­ца ...

Опширније...


Детлак – село између двије ријеке

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

У својој обимној монографији Детлак – село између двије ријеке Војислав Новић износи податке о развоју села Детлак код Дервенте у северној Босни од најранијих времена до данас, и даје сликовит, литерарни ...

Опширније...


Ораховица на Озрену

Додати у корпу

Цена: 800 дин.

Село Ораховица, које се налази на крајњим источним падинама планине Озрен код Добоја, представљено је у овој монографији ис­црп­ним по­да­ци­ма о по­р­е­клу и ро­до­сло­вљу породица, на­чи­ну жи­во­та, ...

Опширније...