Монографијe


Од Борака до Вишеграда – Илија Сарић, соколаш и равногорац

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

„Казивања учесника братоубилачког рата Илије Сарића, кроз перо аутора Јаковљевића, никога неће оставити равнодушним. Честита старина јасно, без пристрасности, прича о времену које полако одлази у заборав.   Деведесетогодишњи ...

Опширније...


Књига о Дијани Будисављевић

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

Дело Дијане Будисављевић представља један од највећих хуманитарних подвига у Другом светском рату. По рођењу Аустријанка, Дијана (Obexer) Будисављевић избавила је из усташких логора у Независној Држави Хрватској око 15. ...

Опширније...


Сабрана дјела Пера Слијепчевића

Додати у корпу

Цена: 15.000 (комплет 1-10) дин.

  Заједничко издање са Академијом наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука   Уредили Радован Вучковић и Стево ...

Опширније...


Амерички девети круг – из живота словенских досељеника у Канади

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

„Књи­га об­у­хва­та шест по­гла­вља, ко­ја су срод­на и по са­др­жа­ју и по при­сту­пу. Ка­та­ри­на Ко­стић се ба­ви суд­би­ном сло­вен­ских еми­гра­на­та, Ср­ба, Хр­ва­та, ...

Опширније...


Свитак над Лепеницом

Додати у корпу

Цена: 1380 дин.

Зборник радова Удружења писаца из Крагујевца Свитак над Лепеницом, укупља поетско и прозно стваралаштво својих чланова. Приређивачи Голуб Јашовић, Раденко Бјелановић и Зоран Петровић сачинили су репрезентативан ...

Опширније...


Осамдесет година фудбала у Невесињу

Додати у корпу

Цена: 1450 дин.

Мо­но­гра­фи­ја „Осамдесет го­ди­на фуд­ба­ла у Не­ве­си­њу“ пред­ста­вља жи­во­то­пи­сно се­ћа­ње на ду­гу исто­ри­ју фуд­бал­ског клу­ба „Ве­леж” из Не­ве­си­ња. ...

Опширније...