Монографијe


Морине у Херцеговини, повијест о планини

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

Планина Морине на североистоку Херцеговине била је, све донедавно, вековно летње станиште херцеговачких сточара, али и омиљена приповедачка тема која је ушла у фолклорну традицију путем бројних усмених предања, легенди, ...

Опширније...


Портрети највећих српских индустријалаца

Додати у корпу

Цена: 1300 дин.

Текстови о највећим и најугледнијим српским индустријалцима имају карактер широко заснованог и темељитог истраживања привредне и друштвене прошлости Србије у протеклих двеста година њене државне суверености.   Аутор ...

Опширније...


Феномен Чековић

Додати у корпу

Цена: 1300 дин.

„Про­во­ка­ти­ван на­слов Фе­но­мен Че­ко­вић нам, већ и пре отва­ра­ња књи­ге, су­ге­ри­ше да ни­је реч о чо­ве­ку 'ка­квих нај­ви­ше има'. Па шта је то рет­ко, нео­бич­но ...

Опширније...


Влаховићи код Љубиња

Додати у корпу

Цена: 790 дин.

Аутор даје исцрпан приказ историје села Влаховићи у Херцеговини, географских карактеристика села, топонимије и етнонима, услова и начина живљења, обичаја, дешавања и страдања у Првом и Другом светском рату, као и околности ...

Опширније...


Косовска битка, велика српска победа

Додати у корпу

Цена: 980 дин.

Књига „Косовска битка, српска победа“ састављена је од четири дела. У првом делу разматрају се по­ли­тич­ка и вој­на зби­ва­ња до вре­ме­на бит­ке. Да­ти су крат­ки опи­си раз­во­ја јед­не ...

Опширније...


Пријевор, одвајкада у окружењу природних лепота

Додати у корпу

Цена: 2500 дин.

Ова богато уређена монографија о месту Пријевор код Чачка садржи приказ историје места, споменика културе, народних обичаја, сведочења и животних судбина његових становника. Надахнуто, али са научном прецизношћу и пажљивим ...

Опширније...