Критика


Проблеми, писци, дела VI

Додати у корпу

Цена: 1550 дин.

Заједничко издање са Матичном библиотеком Источно Сарајево   Под истим насловом – Проблеми, писци, дела, академик др Радован Вучковић објавио је у Сарајеву пет ...

Опширније...


На обалама историје савременог света

Додати у корпу

Цена: 1250 дин.

Kњи­гу чини избор чла­на­ка и есе­ја ко­је је аутор објављивао то­ком по­след­њих де­се­так го­ди­на. Тубић пише о схватању историје Ерика Хобсбаума, о Времену власти Добрице Ћосића, поетици ...

Опширније...


Есеји о уметности

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

У збирци критичких текстова о вајарству, уметности и књижевности, аутор анализира типове скулптуре, однос архитектуре и скулптуре, грчки, римски и египатски портрет, садејство поезије и филозофије, сликарство Душка ...

Опширније...


Приређивање Кочића – обмане и промашаји

Додати у корпу

Цена: 460 дин.

Критички осврт на методологију рада појединих приређивача и библиографа књижевног дела Петра Кочића. Аутор је дао свеобухватан и аналитичан преглед презентације Кочићевог стваралаштва. ...

Опширније...


Песништво Вука Крњевића

Додати у корпу

Цена: 1380 дин.

приредили: Бранко Стојановић и Стево Ћосовић   Зборник текстова о песништву Вука Крњевића излази поводом седамдесет ...

Опширније...


Андрић – паралеле и перцепција

Додати у корпу

Цена: 1250 дин.

Проф. др Радован Вучковић, један од најистакнутијих познавалаца Андрићевог књижевног дела, објављује у овој књизи двадесетак научних расправа у којима потпуније осветљава Андрићево место у нашој књижевности и књижевној ...

Опширније...