Књиге за децу


Цица контејнерка

Додати у корпу

Цена: 590 дин.

Према савету Душка Радовића, „за децу треба писати као за одрасле, само много боље!“. Љиљана Бањанин Вукић доиста тако и чини. Њена весела чаврљања и шапутања уводе нас у чудесни свет детињства, детиње безбрижности ...

Опширније...


Шишке и заљубишке

Додати у корпу

Цена: 550 дин.

„Сам на­слов ка­зу­је да се пе­сни­ки­ња опре­де­ли­ла да се де­ци обра­ћа углав­ном њи­хо­вим је­зи­ком, је­зи­ком со­ли­тер­ским и школ­ско­дво­ри­шним, да би пе­сме ...

Опширније...


Порука мудрог зеца

Додати у корпу

Цена: 540 дин.

Ми­ло­ше­вић гле­да де­цу очи­ма ис­пу­ње­ним жи­вот­ном и пе­снич­ком ра­до­шћу. И док гле­да, он на пр­вом ме­сту ви­ди и рас­по­зна­је ра­дост. Све је ра­дост – де­те, деч­ја ...

Опширније...


Краљевство за детињство

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Лепота песничке збирке Краљевство за детињство Миомира Миленковића огледа се, пре свега, у ауторовој великој љубави према деци, његовом дидактичном приступу, једноставности мисли и израза. Песме обилују фолклорним ...

Опширније...


Велико срце

Додати у корпу

Цена: 400 дин.

Невенка Сека Грчина пише од срца, једноставно и с пуно љубави према деци. Њени стихови су разиграни и весели, из њеног песничког рукописа избијају ведрина, топлина и нада. Велико срце је по обиму невелика, али по песничкој ...

Опширније...


Обрадујте најдраже

Додати у корпу

Цена: 400 дин.

У својој другој збирци песама Обрадујте најдраже Невенка Сека Грчина наставља да ходи сада јој већ блиским песничким путевима. Песникиња нас својим топлим, искреним лирским гласом позива да пронађемо разлог за ...

Опширније...