Књиге за децу


Давидов свет

Додати у корпу

Цена: 720 дин.

„Волела сам да се обрадују деца, чувала сам дуго у рукаву зеца. Песме сам тек сада пред децу изнела, могла сам и раније, али нисам хтела. Сад је дошло време да им крила дам. Да ли ће их волети не могу да знам. Зашто сам их ...

Опширније...


Бескрајна чуда

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

Попут искусног ствараоца, Милица Опачић упустила се у стваралачки тежак и озбиљан књижевни жанр – бајку. Кроз ниску повезаних прича, као блиставих бисера, Милица је удахнула живот својим занимљивим јунацима, пуштајући ...

Опширније...


Мамино ја

Додати у корпу

Цена: 650 дин.

„Под корицама ове књиге стихова је чудесан свијет невиности и знатижеље са широм отвореним очицама, које виде све оно што одрасли често не примјећују. Цијела књига је један велики монолог размаштаног и распричаног ...

Опширније...


Порука животиња

Додати у корпу

Цена: 500 дин.

„Дру­га пе­снич­ка збир­ка Ми­о­дра­га Јек­ни­ћа По­ру­ка жи­во­ти­ња, на­ме­ње­на нај­мла­ђи­ма, са­оп­шта­ва нам нај­ма­ње три ства­ри. Пр­ва, пе­сник је у при­сном ...

Опширније...


Приче од којих се расте

Додати у корпу

Цена: 730 дин.

Љубица Жикић доноси изузетне приче писане по мери детета, са пуно љубави и топлине, знања и маште. У њеним причама, елементи бајковитог преплићу се са стварношћу, што нарацији даје посебан тон и значење. Захваљујући и ...

Опширније...


Смоква у Београду

Додати у корпу

Цена: 630 дин.

Ми­о­драг Јек­нић је ус­пео да у сва­кој сво­јој пе­сми до­ча­ра ствар­ност бли­ску ствар­но­сти у ко­јој са­вре­ме­но де­те жи­ви. Он ви­ђе­ња све­та и жи­во­та сли­ка и ар­ти­ку­ли­ше ...

Опширније...