Бела крила

Додати у корпу

Цена: 860 дин.

Песник описује доживљаје детета у породици и окружењу, па и промене у његовом интимном свету, прве љубавне заносе и симпатије. Улази у анатомију дечје душе, његових жеља и чежњи, усхита и разочарења. Враћањем дечаку себи, ...

Опширније...


Проза позног Капора (2000–2010)

Додати у корпу

Цена: 1400 дин.

Проза позног Капора, баш као и Стојановићева претходна књига (Момо Капор – од џинс-прозе до прозе у маскирној униформи), имају монографски аспект и вредност. Стојановић је био у прилици да лична, животна и ...

Опширније...


Izbegličke suze

Додати у корпу

Цена: 980 дин.

Наташа Бартула у аутобиографском роману Izbegličke suze сведочи о судбинама људи  који су због ратних сукоба у Босни и Херцеговини (1992–1995) били приморани да напусте своје домове и потраже спас у избеглиштву. Посвећен ...

Опширније...


Књижевно дело Милоша Црњанског

Додати у корпу

Цена: 1100 дин.

„Ми­лош Цр­њан­ски глав­на је лич­ност срп­ске аван­гард­не књи­жев­но­сти. Јав­но­сти се нај­пре пред­ста­вио драм­ском игром Ма­ска, а по­том је об­ја­вљи­вао кри­ти­ке, ...

Опширније...


Independent State of Croatia – Total Genocide, 1941–1945

Add to cart

Price: 2300 дин.

Translated from Serbian by Tatjana Ćosović   Relying on abundant documentary evidence, the academician Dinko Davidov has written one more book about the pre-meditated and large-scale destruction of the Serbian Orthodox religious and cultural heritage in the Independent State of Croatia under the Ustaša ...

Read more...


Mocambo

Add to cart

Price: 960 дин.

Bilingual edition in English and Serbian Translated into English by Mia Stein Tasić   “A novelist of undoubted talent, Mirjana Marinšek Nikolić writes about the time when we, through music and jazz, opened ourselves to the world and liberated ourselves from slavery to a rigid, totalitarian ideology. She writes about the epoch of the new modernity ...

Read more...