У срцу споменар

Додати у корпу

Цена: 350 дин.

Аутор: Војин Остојић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-684-7

Димензије: 14x21 cm,96 стр.

Повез: тврди повез

Година: 2019.

Цена: 350

„Може се ре­ћи да се овај пје­сник да­је, као чо­вјек, про­ми­шља­њу о на­ци­о­нал­ним бри­га­ма и суд­би­ни сво­га на­ро­да. Са­мим тим пје­сни­ко­ва ри­јеч до­би­ја свој­ства ко­ја ди­ра­ју у са­му бит на­ци­о­нал­ног би­ћа, али и јед­но див­но осје­ћа­ње лир­ског тка­ња и  моћ­не ме­та­фо­ре, до­не­кле сро­че­не у ка­скад­ном об­ли­ку, али уви­јек са сја­јем ље­по­те у оку и искром ми­ло­зву­ка за­бо­де­ном у ухо!“ (из поговора Аћима Тодоровића)

 

Преузмите одломак