Почетак рата у Босни и Херцеговини – документи и догађаји

Додати у корпу

Цена: 1200 дин.

Аутор: Мићо Станишић

Едиција: Документи

ISBN: 978-86-7396-610-6

Димензије: 16,5x23,5 cm, 342 стр.

Повез: тврди повез

Цена: 1200

На основу тајних докумената који су му били доступни док је обављао високе дужности у безбедносним структурама БиХ и на основу непосредног увида у обимну документацију која се чува у Архиви Хашког трибунала, где је тренутно процесуиран – Мићо Станишић осветљава догађаје и односе на политичкој сцени у Сарајеву, током 1991. и првих месеци 1992. године.

 

Књига, између осталог, садржи податке о муслиманском и хрватском на­о­ру­жа­ва­њу ци­вил­ног ста­нов­ни­штва, о тајном фор­ми­ра­њу њихових па­ра­вој­них фор­ма­ци­ја и припремама за рат. Из­ло­же­на гра­ђа до­ка­зује да од­го­вор­ност за из­би­ја­ње ра­та сно­се политичке вође Му­сли­ма­на и Хр­ва­та ко­ји су кршењем Устава БиХ одлучили да се на­сил­ном се­це­си­јом из­дво­је из Ју­го­сла­ви­је. У том смислу, аутор је објаснио и питања значајна за разумевање узрока верско-грађанског рата у БиХ 1992–1995. године.

 

Преузмите садржај