У свету маште и снова

Додати у корпу

Цена: 560 дин.

Аутор: Милица Радић

Едиција: Млади дани

ISBN: 978-86-7396-593-2

Димензије: 13x20,5 cm, 100 стр.

Повез: броширано, илустр.

Година: 2017.

Цена: 560

Мотиви садржани у овој збир­ци пе­са­ма су шко­ла, де­ца – уче­ни­ци ко­ји су оста­ви­ли тра­га у песникињом емо­тив­ном жи­во­ту, пти­це, осо­би­то пи­то­ме и ди­вље жи­во­ти­ње из кру­га не­по­сред­ног деч­јег ин­те­ре­со­ва­ња, цве­ће, во­ће.

 

Збир­ка има три це­ли­не, раз­ли­чи­те по мо­ти­ви­ма и по­ру­ка­ма, а слич­не по на­чи­ну на­ра­тив­ног и лир­ског из­ра­за при твор­би „при­че у пе­сми“ и лир­ских сли­ка...

 

 

ДЕДОВ САВЕТ

 

Деда унуку беседи:

– Ради, синко, не седи.

Рад је човека створио,

и смисао животу даје.

Ко добро ради тај се не каје.

 

Лењи људи тешко живе,

За неуспех друге криве.

Зато, слушај шта деда беседи,

марљиво и стрпљиво ради,

а кад се умориш, лепо седи.

 

То ти говорим јер те волим,

не ленчари кад те молим!