Мирис бадема у Камбоџи

Додати у корпу

Цена: 730 дин.

Аутор: Александар Милошевић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978–86–7396–576-5(СК)

Димензије: 13,5x21 cm, 119 стр.

Повез: тврди повез, илустр.

Година: 2016.

Цена: 730

У својој новој песничкој књизи Александар Милошевић води читаоца у Камбоџу, у којој песнички маркира историју и суд­бину човека овог дела света, со­цијална и егзистенцијална стања, вековна искуства, најчешће веома горка. Открива и оне изворне сли­ке над којима, понекад, исконска мудрост, тихост и лирски елемен­ти попримају доминантну улогу. Пратимо припрему и одлазак лир­ског субјекта преко Кине, у иза­зовну Камбоџу, где ће путник, чак у прашуми, дочекати ново лето – 2016. годину.

 

Сведочи о свету који га прима раширених руку, отворе­на срца и топлих недара. Милошевић дочарава слике живо­та под страним експлоататорима, приче о страдањима и жртвама, неретко веома сирове и сурове, као и оне о измењеним друштве­ним приликама, о подношљивијој садашњости и извеснијој будућ­ности. Остварује занимљиве сусре­те, приказује узајамна интересо­вања, која се посебно осветљавају у дијалозима са новим азијским пријатељем, старим и мудрим, који му преноси опора сведочан­ства, о страдању и отпору. При­влачи га старо гробље, природа и људи, као и младалачки заноси, песме и игре.

 

The Scent of Almond in Cambodia

 

Преузмите одломак