Исповест Вуку

Додати у корпу

Цена: 460 дин.

Аутор: Радивој Прокопљевић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978–86–7396–574-1

Димензије: 14,5x21 cm, 64 стр.

Повез: броширано

Година: 2016.

Цена: 460

Пред сли­ком Ву­ка Ка­ра­џи­ћа се­ди срп­ски се­љак Жи­во­рад Ми­лић Шо­ла из се­ла Су­во­до­ла, пи­јуц­ка лањ­ску пре­пе­че­ни­цу, му­че­ни­цу, и ка­зу­је при­год­ни мо­но­лог. Том сли­ком по­чи­ње и за­вр­ша­ва се по­е­ма Ис­по­вест Ву­ку Ра­ди­во­ја Про­ко­пље­ви­ћа Про­ке, по­пу­лар­ног сре­мач­ког пе­сни­ка и при­по­ве­да­ча, ко­ји чу­ва од за­бо­ра­ва „злат­но до­ба Сре­ма“...

 

Преузмите одломак