Кад вратнице шкрипну

Додати у корпу

Цена: 620 дин.

Аутор: Миливоје Мишо Рупић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-501-7

Димензије: 14x21 cm, 80 стр.

Повез: тврди повез

Година: 2015.

Цена: 620

„Пје­сма се учи а пје­сник се ра­ђа, ка­жу ста­ри Ла­ти­ни, а то је сво­јом по­е­зи­јом по­твр­дио Ми­шо Ру­пић и не са­мо по­твр­дио не­го и за­слу­жио пје­снич­ко име... Див­но је са­зна­ње да је из оног кра­ја – та­мо гдје сви­ћу ју­тра с Ле­о­та­ра, по­ни­као још је­дан пје­сник. Сва­ка­ко, он још пи­ше за сво­ју ду­шу али овом пр­вом књи­гом по­е­зи­је он је на­го­ви­је­стио да ће сво­јим ства­ра­ла­штвом обез­би­је­ди­ти мје­сто у са­звје­жђу по­е­зи­је.“ (из предговора Божидара М. Глоговца)

 

Преузмите одломак