Луча микрокозма

Додати у корпу

Цена: 1100 дин.

Аутор: Петар II Петровић Његош

Едиција: Издање поводом 200. годишњице рођења Петра II Петровића Његоша

ISBN: 978-86-7396-430-0

Димензије: 17x24 cm, 180 стр.

Повез: тврди повез, илустр.

Цена: 1100

Ново, репрезентативно издање Његошеве Луче микрокозма садржи текст Луче и три есеја Пера Слијепчевића у ко­ји­ма је Ње­го­шев спев об­ја­шњен целовито и с јасним становиштем да је Лу­ча ве­ли­ко де­ло у европ­ским и свет­ским раз­ме­ра­ма. Књига садржи филолошке напомене и речник и оплемењена је илу­стра­ци­ја­ма бе­о­град­ског сли­ка­ра Бо­ри­во­ја Гр­би­ћа.

 

Преузмите садржај


Осврт на „Лучу микрокозма“, „Политика“, 19. 11. 2013.


Луча микрокозма на енглеском језику: The Ray of the Microcosm