Последњи ђерам

Додати у корпу

Цена: 520 дин.

Аутор: Радивој Прокопљевић

Едиција: Савремена поезија

ISBN: 978-86-7396-429-4

Димензије: 13x20 cm, 64 стр.

Повез: броширано, илустр.

Година: 2013.

Цена: 520

Књи­га пе­са­ма По­след­њи ђе­рам је умно­го­ме и по­след­њи по­здрав јед­ном вре­ме­ну, јед­ном све­ту и јед­ном жи­во­ту ко­ји не­ста­је, ту пред на­шим по­гле­ди­ма. Песник је на свој „срем­ски на­чин“ испевао још једном оду свом прелепом завичају. Си­гур­но је да ће оваква књига у ско­рој бу­дућ­но­сти би­ти дра­го­це­ност...

 

Прочитајте одломак