Knjiga o Mostaru

Додати у корпу

Цена: 1500 дин.

Едиција: Баштина

ISBN: 86-7396-112-2

Димензије: 17х24 cm, 472 стр.

Повез: тврди повез, илустр.

Цена: 1500

Приредио: Боривоје Пиштало

 

Knjiga o Mostaru представља збор­ник пу­бли­ци­стич­ких, про­зних, по­ет­ских, исто­риј­ских, до­ку­мен­тар­них и ли­ков­них при­ло­га о гра­ду Мо­ста­ру и ње­го­вим жи­те­љи­ма. Реч је о рас­ко­шном до­ку­ме­нту о укуп­ним зна­че­њи­ма гра­да Мо­ста­ра у срп­ском кул­тур­ном про­стору.