Бен Акибино путовање по Европама

Додати у корпу

Цена: 880 дин.

Аутор: Бранислав Нушић

Едиција: Жива баштина

ISBN: 978-86-7396-225-2

Димензије: 14,5х21 cm, 104 стр.

Повез: броширано, илустр.

Цена: 880

– приредила Марија Циндори

 

Књи­га ху­мо­ристичко-по­ли­тич­ких ко­зе­ри­ја ко­је је Ну­шић у при­вид­ној фор­ми пу­то­пи­са об­ја­вио у По­ли­ти­ци 1908. Тре­звен и кон­зер­ва­ти­ван дух, Ну­шић до­бро­ћуд­но па­ро­ди­ра наш па­те­ти­чан, по­вр­шан и ла­ко­ми­сле­н од­нос пре­ма до­стиг­ну­ћи­ма европ­ске ци­ви­ли­за­ци­је, али он и са­ма та до­стиг­ну­ћа ка­ри­ки­ра и пред­ста­вља их као обич­не, нор­мал­не, чак и би­зар­не по­ја­ве...

 

Прочитајте одломак из књиге