Српска православна црква у Дубровнику

Додати у корпу

Цена: 820 дин.

Аутор: Стево Ћосовић

Едиција: Баштина

ISBN: 978-86-7396-172-9

Димензије: 14х20,5 cm, 72 стр

Повез: тврди повез, илустр. колор

Цена: 820

Монографија о српској православној цр­кви у Ду­бров­ни­ку и о ње­ним кул­тур­ним и на­ци­о­нал­ним зна­че­њи­ма. У тек­сту је из­ло­жен исто­ри­јат по­ди­за­ња Саборног храма Св. Благовештења у Дубровнику, опи­са­не нај­зна­чај­ни­је ико­не и цр­кве­не дра­го­це­но­сти и пред­ста­вљен цр­кве­ни му­зеј. Књига садржи колорне фотографије.

 

издање на српском и руском језику