Саво Пујић


Саво Пујић је рођен 1932. године у Тодорићима код Требиња. Основну школу је завршио у суседним Придворцима а осморазредну гимназију у Требињу. Студирао је српски језик и књижевност на Филозофском факултету у Сарајеву. На истом факултету је и магистрирао. Краће време је студирао славистику на Варшавском универзитету, а криптографији се обучавао у војној школи. Извесно време је предавао српски и француски језик у требињским школама, затим је радио као лектор и новинар на Радио Сарајеву, а непуне три деценије био је уредник и главни уредник у Заводу за уџбенике у Сарајеву. Од пензионисања живи у родном месту.

 

Писањем се бавио од ране младости. Био је један од покретача и чланова прве редакције листа „Наши дани“. Радећи на уџбеницима, писао је више стручних радова о разним језичким питањима, а крајем шездесетих година прошлог века изашла су и прва издања његових правописних приручника „Правилно – неправилно“ (у коауторству са Ј. Вуковићем) и „Азбучна/Абецедна колона“. Поред осталог, покренуо је и уређивао библиотеку „Лингвистика – поетика“. Магистарски рад „Дистрибуција ијекавских варијација у бх. стандарднојезичком изразу“ објављен је 1975. године као прво издање Института за језик у Сарајеву.

 

Двадесетак година се интензивно бавио сакупљањем  и проучавањем херцеговачке пчеларске лексике и њеним упоређивањем са одговарајућим називима у осталим нашим говорима и другим словенским, па и неким несловенским језицима. Објавио је значајан број радова из те проблематике у научним публикацијама академија наука у Сарајеву, Београду,  Љубљани и  Загребу.

 

За Српски дијалектолошки атлас обрадио је народне говоре у девет пунктова југоисточне Херцеговине (Пијесци у Дубравама, Горње Храсно, Кијев До на Бобанима, Седлари у Попову, Главска у Површи, Граб на Зупцима, Тодорићи у Требињском пољу, Плана код Билеће и Семијова у Врањским). У склопу тих истраживања, сакупљао је, пописивао и делимично објашњавао локална  властита имена. Резултат те активности су студије „Поријекло имена требињских насеља“ (Требиње 2003), „Ономастика Површи требињске“ (Београд 2005) и  „Ономастика Придвораца требињских“ (Београд, у штампи). Уз то сакупио је и обрадио терминологију наводњавања у Требињском пољу (Ниш 2009) и описао стари натапни систем на Требишњиици (у припреми за штампу).


Књиге: