Борислав Гаврић


Борислав Гаврић живи у Бијељини, Република Српска. Сарадник је више књижевних часописа, члан Удружења књижевника Србије и члан Матице српске Нови Сад. Објавио је следеће књиге: Човјеков пјев у времену (Тузла, 1991), Оловне кише (Земун, 1996), Оноземаљци (Земун, 1997), Између барикаде и кристалне дворане (Земун, 1998), Тужибаба и неке ствари на Тари (Бијељина, 1999), Мјесец у здјели (Београд, 2000), На царској цести (Бања Лука – Београд, 2003), Срце на табли (Бања Лука – Београд, 2003), Златна лепеза (Бијељина, 2004), Цвијет Руже Шимширове (Бања Лука, 2005), Сребрне сјене (Београд, 2007), Озрен располућена земља (Бијељина, 2008), Ораховица на Озрену (Београд, 2009); Сонети у три круга (Београд, 2016).


Књиге: