Милена Дрпа


Милена Дрпа рођена је 1950. године у Горњој Слатини код Шамца. Радни век је провела као наставница српског језика. Пише поезију, прозу, поезију за децу и хаику поезију. Заступљена је у бројним зборницима и антологијама. Добитник је више књижевних награда.

 

Објавила је књиге:

Мо­ли­тве из сјен­ке (пе­сме),

При­че о исти­на­ма (при­по­вет­ке),

Ра­за­су­та по ти­ши­на­ма (пе­сме),

Ша­ша­ве љу­ба­ви (пе­сме за де­цу),

Ју­тро на кра­ју сви­је­та (ха­и­ку пе­сме) и

Бијела лица несаница (песме).

 

Носилац је признања „Најдражи учитељ“, које јој је додељено 2003. године. Члан је Удружења књижевника Републике Српске.


Књиге: