Оливера Доклестић


Оливера Доклестић рођена је 1962. године у Херцег Новом. Основну и средњу школу завршила је у родном граду, а студије грађевинарства у Београду.

 

Објавила је три књиге прозе: Прашине кораци (Никшић, 1996), Софијине кћери (Бања Лука – Београд, 2000) и Између камена и воде (Београд, 2005). Објавила је, такође, две збирке поезије: Кап по кап (Нови Сад, 1999) и Опуномоћени запис (Београд, 2002).

 

Оливера Доклестић живи у Херцег Новом.


Књиге: