Богдан Косановић


Богдан Косановић је редовни професор славистике на универзитетима у Новом Саду и Никшићу. Држао је предавања по позиву на многим европским универзитетима и реферисао на стотинак међународних скупова.

 

Аутор је преко 350 научних и стручних радова. Преводи са руског и пољског језика. Међу његовим радовима истичу се монографије: Трагично у делу Шолохова (1988); Расправе из руске књижевности (1994); Истраживања руске авангарде (1995); Тајне живота и стваралаштва (1999); Славистичке компаративне теме (2006); Руске теме (2009).

 

Организатор симпозијума и уредник / члан уредништва зборника реферата: Поетика стваралаштва Михаила Шолохова (1986); Критика (1994); Мит (1996); Сеоба Срба и Руско царство половином XVIII века (2005); Иван Франко и Срби (2006).

 

Главни преводилац и редактор свих превода са руског Великог православног богословског речника, 1-2 (2000).


Књиге: