Ненад Кебара


Ненад Кебара је рођен 1963. у Фочи. Студије књижевности и језика и последипломске студије похађао је на Филолошком факултету у Београду; на Филозофском факултету у Источном Сарајеву 2014. одбранио је магистарску тему Духовни хоризонти и књижевни рад Синише Кордића, а докторат одбраном рада Нивои и функције мита у руској и српској књижевности – аспект књижевне онтологије 2016. Оснивач је и уредник издавачких кућа Кантакузин и Лира из Крагујевца и Златна земља из Београда. Поезију, есеје, огледе и научне радове из књижевности, лингвистике, ликовне уметности и културе објављивао је у многим листовима и часописима и на програмима Радио Београда. Сарађивао је на пројекту Српска књижевна критика на Институту за књижевност и уметност у Београду на изради дескриптивне библиографије. Излагао је на научним скуповима у Србији, Српској и Русији и у зборницима са тих скупова објављени су му научни радови. Деведесетих година ХХ века био је члан редакције часописа Кораци. У наведеним издавачким кућама и у Требнику из Београда приредио је и објавио више десетина књига класичних и савремених писаца, књига за децу, као и оних из области лингвистике, књижевне историје, критике и теорије. За знатан број објављених наслова написао је поговоре и уредничке белешке. У редовном колу Едиције Пегаз за 1986. годину изашла му је књига песама под насловом Долмен, крмлеч, тумулус и галгал.


Књиге: