Божидар Зејак


Божидар Зејак рођен је 1952. године у Барицама код Бијелог Поља. Основну школу завршио је у Томашеву, гимназију у Бијелом Пољу, а студије југословенске и светске књижевности на Филолошком факултету у Београду.

 

Објавио је четири збирке приповедака: КАВЕЗ, ИЗА ЈУТРА, СУМЊИВИ ЗАПИСИ и ИЗАБРАНЕ ПРИЧЕ; две књиге књижевнокритичких текстова: СВИЈЕТ ЗНАНИ И МОЋ РИЈЕЧИ и КРИТИЧКЕ МИНИЈАТУРЕ; збирке песама: ПОСЛЕДЊЕ ЛЕТО, НОЋ НАД ВОДОМ, ЛУДЕ ИГРЕ, NON REDEUNTES LIBRI и НОЋИ ЗЛАТНОГ ОРЛА; романе: НЕБЕСКИ РАТНИК – роман о љубави (два издања), УСПОН И ПАД ЈОКА САЈАКА – роман о срећи, ТАЈНА АКОВСКЕ ВАРОШИ – роман о лепоти; књигу СВЕТОСАВСКЕ БЕСЕДЕ и монографију 120 ГОДИНА ПОСТОЈАЊА И РАДА ПЕДАГОШКОГ МУЗЕЈА У БЕОГРАДУ. Члан је Удружења књижевника Србије.


Књиге: